Blogger Templates

salam mujahadah

salam mujahadah

Friday, October 15, 2010

"Ketahuilah wahai kaum muda, bahawa kelompok orang-orang yang beriman yang bermarkas di Dar al-arqam dan yang dengan tangan mereka terwujud kemenangan Islam, adalah para pemuda. Rasulullah SAW ketika diutus berusia 40 tahun;Abu Bakar r.a lebih muda tiga tahun daripada beliau ; Umar r.a dua puluh tujuh tahun; Othman lebih muda daripada Rasulullah SAW dan Ali lebih muda daripada semuanya. begitu pula Abdullah Bin Mas'ud, Abdurrahman bin 'Auf , Al-Arqam Bin Abu Al-Arqam, Said Bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Bilal Bin Rabbah, Ammar Bin Yassir, dan berpuluh dari lainnya bahkan beratus-ratus semua mereka para pemuda.para pemuda itulah yang memikul beban dakwah,mereka itulah dengan penuh kessabaran yaang pernag mengalami siksaan dan mahu berkornan demi dakwah. Mereka bekerja siang dan malamm nereka sebar dan mewujudkan Islam itudengan segala kekuatan demi terbentuknya negara dan kekuasaan Islam, pemerintahan dan kepimpinan kaum muslimin itu. mereka menundukkan dua kerajaan besar Parsi dan Romawi pemerintahan. Kekesuaan mereka membentang sampai ke negeri Sind di timur dam di negeri caspia, Armenia dan Rusia di utara dan masuk pula ke dalam pemerintahan Syam (syria), Mesir, Cynaica ( di
(di Libya), Tripoli dan di daerah-daerah Afrika lainnya. itu semua terjadi hanya dalam tempoh waktu 35 tahun. dan pada masa bani Umaiyah , kerajaan dan kekuasaan mereka meluas dan membentang hingga ke negeri Sind (di Pakistan)negeri India di negeri Turkistan.

0 comments: